Avtobýs бұлтты сервисіне қолжетімділік қызметтерін көрсетуге арналған Келісім

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Avtobýs ЖАТЭЖ Бұлтты сервисіне қолжетімділік ұсыну бойынша Келісім жасасу туралы осы жария Оферта (бұдан әрі – Оферта немесе Келісім) «Innoforce solutions» ЖШС (бұдан әрі – Қызметтер жеткізуші) және «Innoforce systems» ЖШС (бұдан әрі – Төлем ұйымы) құрамындағы заңды тұлғалардың Қызметтер жеткізушінің бірлесе қосылып «Клиент» деп аталатын заңды тұлғаларға (бұдан әрі – Серіктестер) және/немесе әрекетті жеке тұлғаларға (бұдан әрі – Пайдаланушылар) төменде көрсетілген шарттармен Бұлтты сервисіне қолжетімділік ұсыну бойынша келісім жасасуға ресми және жария ұсынысы болып табылады.

1.2. Келісім Avtobýs ЖАТЭЖ бұлтты сервисіне қол жеткізгісі келетін тұлғаларға арналған және мына мекенжай https://avtobys.kz/rules/ бойынша Интернет желісінде орналасқан.

1.3. Толық қабылдау (акцепт) Жүйеде тіркелу болып саналатын ағымдағы келісіммен келісе отырып, сіз Келісімнің барлық ережелерімен ешқандай толықтыруларсыз келісесіз, және https://avtobys.kz/rules/ мекенжайда жарияланған ережелерді сақтауға, және https://avtobys.kz/ сайтта сипатталған анықтамалармен келісесіз: Келісім Клиенттің Офертамен таныс екенін, оған барлық шарттар анық және бәрін түгел, өзгертулерсіз және келіспеушілік хаттамаларынсыз Офертамен толық көлемде сөзсіз келісетінін білдіреді. Офертаны қабылдағаннан кейін Клиент Офертаның қандай да бір ережелерімен таныспағанына немесе Офертаның жекелеген бөліктері оған түсініксіз екеніне сілтеме жасай алмайды.

1.4. Клиент Оферта талаптарымен келіскен жағдайда, Avtobýs ЖАТЭЖ Бұлтты сервисіне қолжетімділікті ұсыну келісімі Клиенттің Қызметтерді жеткізуші https://avtobys.kz/ Жүйесінде тіркеу рәсімінен өткен сәттен бастап жасалған болып саналады, және Келісімнің барлық талаптарымен және толықтыруларымен келісуді білдіреді және екі жақты жазбаша Келісімді жасасуға тең.

1.5. Осы Оферта Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жария шарт болып табылады, оның заңды күші бар және осы Офертаның шарттары барлық қызметтерді тұтынушылар үшін бірдей және келісімнің екінші тарабымен күшін жоюға немесе өзгертуге болмайды.

1.6. Заңды тұлғалар – Серіктестер жеке қосылу Келісіміне және Офертаның ажырамас бөлігі болып табылатын, Офертаны толықтыратын, бірақ талаптарына қайшы келмейтін Қосымшаларға қол қою арқылы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес Офертаға қосылуға құқылы.

2. НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

ТерминАнықтама
NFC – (ағылш. Near field communicatio n, «жақын өріс коммуникац иясы», «жақын түйіспесіз байланыс») Шамамен 10 сантиметр қашықтықта орналасқан құрылғылар арасында деректер алмасуға мүмкіндік беретін шағын радиусты түйіспесіз деректерді беру технологиясы.
ЭТҚ теңгеріміБелгілі бір уақытта нақты ақша қалдығы туралы ақпарат.
Эмитент банк Innopay Электрондық ақша жүйесінің Операторымен жасалған келісімдер негізінде Электрондық ақшаны шығаруды/өтеуді жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банк.
Билет(тер) Қоғамдық көлік салонындағы мобильді терминал арқылы жол ақысын қолма-қол ақшамен төлеу кезінде Пайдаланушыға берілетін қағаз нысанындағы бір жолғы жол жүруге арналған жол жүру құжаты.
КлиентСеріктес және Пайдаланушы.
Комиссия Осы Келісім бойынша Қызметтерді жеткізушінің сыйақы мөлшері.
Бақылаушы Көлік карталарын пайдалана отырып жол жүру төлемін тіркеу фактісі бойынша қалыптастырылатын Электрондық билеттерді тексеру, сондай-ақ Қоғамдық көлікте жол жүруді Көлік карталары, Смартфонның мобильді қосымшасы немесе билеттер арқылы тіркемеген адамдарды анықтау үшін арнайы мобильді қосымшамен (бұдан әрі – АМҚ) жарақтандырылған маман.
Жеке кабинет Арнайы қорғаныс құралдарымен қорғалған, Пайдаланушыларға Қызметтерді жеткізушінің Қызметтеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін Мобильді қосымшаның мамандандырылған бөлімі.
Мобильді терминал Кондуктор немесе жүргізуші пайдаланатын ЖАТЭЖ жабдықтарының бірыңғай жүйесіне кіретін мамандандырылған мобильді құрылғы.
Белсенді емес Көлік картасы Соңғы 12 ай ішінде жол жүру төлемін тіркеу бойынша Операциялар жүзеге асырылмаған немесе/және ЭТҚ Теңгерімін толтыру бойынша операциялар орындалмаған Көлік картасы.
Көліктік емес төлем Пайдаланушы қоғамдық көлікте тасымалдау қызметтерімен байланысты емес тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатып алу мақсатында Көлік картасын және/немесе смартфонның Мобильді қосымшасын пайдалана отырып жасайтын Операция. Көліктік емес төлемдерді жасау тәртібі мен шарттары осы Келісімнің 8- бабында айқындалған.
Қызметтер жеткізушінің Бұлтты сервисі SaaS моделі бойынша Бұлтты сервиске Клиенттерге қол жеткізу қызметтерін көрсетуге бағытталған ЖАТЭЖ қашықтан қол жеткізу жүйесі арқылы Қызметтерді жеткізуші ұсынатын Сервис: (а) осы Келісім бойынша операцияларды жасау мақсатында Пайдаланушыға ЭТҚ-на қол жеткізуді ұсыну; (б) Серіктеске ЖАТЭЖ жүйесіне қолжетімділік беру; (в) жасалған төлемдер және ЭТҚ Теңгерімі туралы ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және Пайдаланушыға беру; (г) Серіктеске алынған төлемдер туралы шоғырландырылған ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және ұсыну; (д) өзге де ақпараттықтехнологиялық қызметтер.
Қоғамдық көлік Метро, автобус(тар) немесе ЖАТЭЖ-мен жабдықталған кез келген басқа қоғамдық көлік.
Innopay Электрондық ақша Жүйесінің Операторы Электрондық ақшаны пайдалана отырып операцияларды жүзеге асыру кезінде қалыптастырылатын ақпаратты жинауды, өңдеуді және беруді қоса алғанда, Innopay Электрондық ақша Жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, сондай-ақ Эмитент банкпен жасалған келісімдерге сәйкес Электрондық ақша жүйесінің жұмыс істеу ережелерін айқындайтын «Innoforce systems» ЖШС Төлем ұйымы. Клиенттерге келесі мекенжайда орналасқан жеке жасалған жария шарт негізінде: https://innopay.kz ақпараттықтехникалық қызметтер, төлемдер бойынша деректерді өңдеу және беру бойынша қызметтер көрсетеді, есеп айырысуға Қатысушылар арасында, оның ішінде электрондық ақшаны пайдалана отырып, өзара есеп айырысуларды есепке алуды және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
Осы келісім бойынша операциялар а) Қоғамдық көлікте жол жүруді тіркеу; б) электрондық ақшаны шығару және өткізу; в) көліктік емес төлемдерді өңдеу.
Серіктес Өтеулі негізде Пайдаланушыдан олардың жол жүруіне (жүк алып жүруге) ақы төлегені үшін түсетін ақша қаражатын жинауды және есепке алуды қамтамасыз етуге бағытталған іс-қимылдарды жасауға өкілеттіктері бар, сондай-ақ ЖАТЭЖ техникалық сүйемелдеуді, Пайдаланушылар алдындағы міндеттемелерді тиісінше орындау мақсатында есеп айырысуға Қатысушылармен өзара іс-қимылды жүзеге асыратын заңды тұлға, оның ішінде Тасымалдаушы.
Тасымалдаушы Автокөлік құралын меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде иеленетін, ЖАТЭЖ жабдығымен жабдықталған, Тасымалдаушы мен Пайдаланушы арасында жасалатын жеке автомобиль тасымалы келісімінің негізінде және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жолаушыларды ақы төлеп тасымалдауды жүзеге асыратын заңды немесе жеке тұлға.
Пайдаланушы Осы Келісім бойынша Операцияларды жүзеге асыру кезінде Қызметтерді жеткізушінің Бұлтты сервисін пайдаланатын жеке тұлға. Жасалған автомобиль тасымалы шарты негізінде немесе өзге де заңды негізде Тасымалдаушының қызметтерін бір мезгілде пайдаланатын тұлға.
Innopay Электрондық ақша Жүйесінің төлем агенті Көліктік емес төлемдерді жасауды және Пайдаланушыларды Сәйкестендіруді қамтамасыз ететін «Innoforce solutions» ЖШС.
Алдын ала төленген ЭТҚ Қызметтерді жеткізуші айналысқа шығарған, Пайдаланушы пайдаланатын, ақша жөнелтушіге ЭТҚ алдын ала толықтыру есебінен өзі мен ЭТҚ-ның эмитенті арасындағы осы Келісімде көзделген операцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ЖАТЭЖ жүйесіндегі Пайдаланушының есептік жазбасына байланыстырылған ЭТҚ.
ССК (сауда және сервис кәсіпорны) Тауарларды сатуды, жұмыстарды орындауды, Пайдаланушыларға Қоғамдық көлікте тасымалдау жөніндегі қызметтермен байланысты емес қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар.
Пайдалануш ыны Жүйеде тіркеу Смартфонның Мобильді қосымшасын немесе диспетчерлендіруді қоса алғанда, ЖАТЭЖ жүйесінің басқа борттық жабдығын пайдалану басталған сәтте не Көлік картасын пайдалану басталған сәтте Клиенттің Есептік жазбасын (аккаунтын) жасау.
Қызмет жеткізушісін ің Сайты Мына мекенжай бойынша орналасқан интернет желісіндегі Қызметтерді жеткізушінің ақпараттық ресурсы: https://avtobys.kz  https://t.me/avtobys.kz  https://www.instagram.com/avtobys.kz  https://www.facebook.com/avtobyskz/
Innopay Электрондық ақша жүйесі Тараптардың электрондық ақша жүйесінің әріптесімен, Эмитент Банкпен, сондай-ақ Пайдаланушылармен және Серіктестермен өзара ісқимылы арқылы Көліктік емес төлемдерді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық құралдардың, құжаттаманың және ұйымдастырушылықтехникалық іс-шаралардың жиынтығы.
Avtobýs ЖАТЭЖ жүйесі немесе Жүйе Қашықтықтан қол жеткізудің электрондық жүйесінің аппараттық-бағдарламалық кешені, оның ішінде жол ақысын төлеуге, диспетчерлеу қызметтеріне және Қызметтерді жеткізуші ұсынатын басқа да қызметтерге арналған борттық жабдық пен ЭТҚ.
Арнайы код QR-коды деп аталатын объект туралы кодталған ақпараты бар ұялы телефон камерасымен немесе 2D сканермен оқылатын сандық код.
Электрондық төлем құралы Пайдаланушыға электрондық төлем құралының эмитентімен көзделген операцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ақпаратты қамтитын Электрондық тасымалдаушы (көлік картасы, Смартфонның мобильді қосымшасы (QR-код, автобустың мемлекеттік нөмірі, SMS, NFC, Bluetoothтөлем және басқа арналар).
Стационарл ық терминал Қоғамдық көлікте (метроны қоспағанда) және метрополитен бекеттеріндегі турникеттерінде орнатылған, ЖАТЭЖ жабдықтарының бірыңғай жүйесіне кіретін, жол жүруді тіркеуге және ЭТҚ арқылы Көліктік емес төлемдер жасауға арналған мамандандырылған стационарлық құрылғы.
Көлік картасы Avtobýs брендімен шығарылатын микропроцессорлық пластикалық карта, Mifare стандарты, келісім бойынша операцияларды жүзеге асыруға және есепке алуға бастамашылық етуге мүмкіндік беретін электрондық төлем құралы.
Есеп айырысуға қатысушылар Серіктес, Қызметтерді жеткізуші, Төлем ұйымы және Пайдаланушы.
Электрондық ақша Электрондық нысанда сақталатын және Электрондық ақша Жүйесіне қатысушылар Электрондық ақша Жүйесінде төлем құралы ретінде қабылдайтын Эмитент банктің шартсыз және қайтарып алынбайтын ақшалай міндеттемелері.
Электрондық билет ЖАТЭЖ жүйесімен қалыптастырылатын электрондық нысандағы біржолғы жол жүруге арналған Арнайы коды бар жол жүру құжаты.
Электрондық әмиян Электрондық ақшаны, оларға иелік ету мүмкіндігін қамтамасыз ететін есепке алу және сақтау тәсілі.
Электрондық төлем құралының эмитенті Электрондық төлем құралдарын шығаратын «Innoforce solutions» ЖШС.

3. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

3.1. Қызметтерді жеткізуші сыйақы үшін Клиенттерге рөлдік саясатқа сәйкес әрқайсысына берілген рөл (логин және құпиясөз) шеңберінде Бұлтты Сервиске қолжетімділік қызметтерін (бұдан әрі – Қызметтер) көрсетуге, осы келісім бойынша ЭТҚ пайдалана отырып, ЖАТЭЖ жүйесінде Операцияларды жасау кезінде, оның ішінде электрондық мәлімдемелерді (ақпаратты) қабылдау, өңдеу және жіберу және қоғамдық көлікте жол жүруді тіркеу бойынша іс-ірекеттер және осы Келісім бойынша, Келісімде белгіленген тәртіппен және шарттарда басқа да Операцияларды қоса алғанда, есеп айырысуға Қатысушылардың арасындағы ақпараттық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз етуді жүзеге асыруға міндеттенеді.

3.2. Осы Келісімге қосылған сәттен бастап Пайдаланушы Қызметтерді жеткізушінің Бұлтты сервисіке қолжетімділкті ұсынуға, оның ішінде осы Келісім бойынша Операцияларды жасау мақсатында алдын ала төленген ЭТҚ-на осы Келісімде көзделген тәртіппен және шарттарда қол жеткізе алады.

3.3. Клиенттерге Қызметтерді жеткізушінің Бұлтты сервисіне және ЖАТЭЖ жүйесіне қолжетімділік Клиент Жүйеде тіркелген сәттен бастап ұсынылады. Клиент тіркелген сәттен бастап https://avtobys.kz/rules/ сервистік қызмет көрсету шарттарын толық көлемде, ешқандай ескертулерсіз және ерекшеліктерсіз қабылдаған болып есептеледі. Егер https://avtobys.kz/rules/ Келісімге қандай да бір өзгерістер енгізілген жағдайда, Клиент келіспейтін болса, ол Жүйені пайдалануды тоқтатуға міндетті.

3.4. Қызметтерді жеткізуші Жүйенің сенімділігінің және істен шығуының болмаушылығының ай сайынғы көрсеткішін кемінде 98% - ға тең халықаралық стандарттар деңгейінде қамтамасыз етеді. .

3.5. Қызметтерді жеткізуші Серіктеске Бұлттық сервиске қолжетімділікті ұсынады, ал Серіктес №1 Қосымшада көрсетілген Бұлттық Сервиске қолжетімділкті ұсыну үшін Комиссияның көлеміне сәйкес қосылу Келісімінің талаптарына сәйкес Бұлттық Сервиске қолжетімділкті ұсыну үшін ақы төлеуге міндеттенеді.

4. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ КЕЛІСІМ БОЙЫНША ӨЗАРА ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

4.1. Серіктестің Бұлтты Сервиске қолжетімділікті ұсынудың құны Қосылу Келісімінің ажырамас бөлігі болып табылатын №1 Қосымшасына сәйкес Комиссияның көлемімен анықталады. Серіктес үшін Қосымша қызметтердің тізбесі мен құны қосылу Келісімінің ажырамас бөлігі болып табылатын №2 Қосымшасында көрсетілген.

4.2. Осы Келісім бойынша Бұлтты сервиске қолжетімділікті ұсынғаны үшін Қызметтерді жеткізуші көрсеткен қызметтерді Серіктестің қабылдау тәртібі әрбір Серіктеспен жазбаша нысанда жасалатын қосылу Келісімінде айқындалады.

4.3. Серіктес Қызметтерді жеткізушіге Бұлтты Сервисті пайдаланғаны үшін төлем ретінде сыйақыны өз бетінше ұстап қалуға келісім және құқық береді, көлемі қосылу Келісімінде келісілген №1 Қосымшаға сәйкес есептеледі.

4.4. Пайдаланушы ЭТҚ теңгерімін дербес қадағалайды, ЭТҚ теңгерімін Пайдаланушы дербес айқындайтын мөлшерде толтырады. Бұлтты Сервисті пайдалану үшін ЭТҚ теңгерімі жеткіліксіз болған жағдайда, Пайдаланушы Қызметтерді жеткізушіге кінә қоюға құқылы емес. .

5. ҚАШЫҚТЫҚТАН ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТЕ ЖОЛ ЖҮРУДІ ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ТІРКЕУ

5.1. Қоғамдық көлікте жол жүруді тіркеу құралы ретінде электрондық төлем құралдарының мынадай ерекше тізбесінің кез келгені пайдаланылады: Көлік картасы, Смартфонның Мобильді қосымшасы немесе қолма-қол ақша қаражатымен жол жүруді төлеу бөлігінде Мобильді терминал.

5.2. Пайдаланушы жол жүруді тіркеуді міндетті түрде, автобусқа (автобустарға) кірген (отырған) кезде немесе кез келген өзге қоғамдық көлікте 4.1-тармақта көрсетілген кез келген құрал арқылы жүзеге асырады.

5.3. Көлік картасын пайдалану және қолма-қол ақша қаражатына билет сатып алу арқылы Қоғамдық көлікте жол жүруді тіркеу.

5.3.1. Қоғамдық көлікте жол жүруді Көлік картасын пайдалану арқылы тіркеу фактісі жол жүруді тіркеу туралы қағаз құжатты берместен, Мобильдік немесе Стационарлық Терминалда жол жүруді сәтті/сәтсіз тіркеу туралы тиісті хабарлама пайда болғанға дейін Мобильдік немесе Стационарлық терминал оқырманының жұмыс аймағына Көлік картасын қоса беру және ұстап қалу (кемінде екі секунд) арқылы расталады.

5.3.2. Пайдаланушы автобуста немесе ЖАТЭЖ жабдықталған кез келген басқа қоғамдық көлікте орнатылған Стационарлық терминал арқылы Көлік Картасындағы теңгерімді өз бетінше тексеруге мүмкіндігі бар.

5.3.3. Көлік картасындағы теңгерімді Мобильді терминал арқылы да тексеруге болады. Ол үшін Пайдаланушы қоғамдық көліктің Кондукторына/Жүргізушісіне жүгінуі керек.

5.3.4. Пайдаланушы жол жүруді автобус салонында немесе кез келген басқа қоғамдық көлікте қолма-қол ақша қаражаты арқылы төлеген жағдайда, жол жүру төлемін тіркеу Кондуктор Пайдаланушыға қолма-қол ақша қаражаты үшін Билет берген кезде автоматты түрде жүргізіледі.

5.3.5. Жол берілетін мөлшерден асатын қол жүгін тасымалдау төлемін Пайдаланушы автобустың немесе кез келген басқа қоғамдық көліктің Кондукторына/жүргізушісіне қолма-қол ақшалай қаражатпен жүзеге асырады, олар қол жүгін тасымалдау төлемін алғаннан кейін Пайдаланушыға Мобильді терминал арқылы Билет беруге міндетті, бұл ретте қол жүгін тасымалдау төлемін тіркеу Пайдаланушыға Билет берілген кезде автоматты түрде жүргізіледі.

5.4. Жол жүруді Смартфонның Мобильді қосымшасын пайдалану арқылы тіркеу:

5.4.1. Смартфонның Мобильді қосымшасын пайдалану арқылы жол жүруді тіркеу келесі тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін: - автобус салонына немесе кез келген басқа қоғамдық көлікке ілінген Арнайы кодтар бойынша; - автобустың немесе ЖАТЭЖ жабдықталған кез келген басқа қоғамдық көліктің салонында орнатылған стационарлық терминалдың дисплейінде көрсетілген Арнайы код бойынша.

5.4.2. Арнайы код бойынша жол жүруді тіркеу кезінде Пайдаланушыға Смартфонның мобильді қосымшасын пайдалана отырып, графикалық Арнайы кодты сканерлеу қажет. Сканерлеуден кейін Смартфонның мобильді қосымшасының экранында «Растау» түймесін басу арқылы тексеріліп, расталуы керек сапар деректері көрсетіледі. Бұл ретте, егер Смартфонның мобильді қосымшасында банк картасы байланыстырылған болса, Пайдаланушы жол жүруді тіркеу жүргізілетін төлем тәсілін (Смартфонның мобильді қосымшасының теңгерімі немесе банк картасының теңгерімі) таңдай алады.

5.4.3. Жол жүрудің тіркелгені расталғаннан кейін Смартфонның мобильді қосымшасында «Менің сапарларым» бөлімінде төленген Электрондық билет көрсетіледі.

5.4.4. Жол жүруді Смартфонның мобильді қосымшасы арқылы тіркеу кезінде пайдаланушы «Растау» түймесін басу арқылы Смартфонның мобильді қосымшасы арқылы жол ақысын төлеудің шарттары мен тарифтерін қабылдайды және олармен келіседі.

5.4.5. Осы келісіммен Пайдаланушы Смартфонның мобильді қосымшасында тіркелген кезде СМС-хабарламаларды алуға келісімін береді.

5.5. Көлік карталарының түрлері және оларды сатып алу тәртібі.

5.5.1. Қолданылатын Көлік карталарының түрлерін және оларды сатып алу тәртібін Қызметтерді жеткізушімен белгіленеді және Пайдаланушылардың назарына қосымша жеткізіледі.

5.5.2 Пайдаланушы біреуден артық Көлік картасын сатып алуға құқылы (тек «Стандартты» тарифімен).

5.5.3. Көлік картасы ұрланған/жоғалған жағдайда тек Расталған Пайдаланушы осы Пайдаланушыға тиесілі басқа қолданыстағы Көлік картасын өзінің Жүйедегі есептік жазбасына байланыстыра алады. Ол үшін Пайдаланушы Серіктестің кеңсесіне жеке келіп, тиісті өтініш беріп, жеке куәліктің түпнұсқасын ұсынуы керек.

5.5.4. Көлік картасын бір реттік толтырудың ең жоғары сомасы – 10 000 (он мың) теңге.

5.5.5. ЭТҚ теңгерімін шексіз рет толтыруға рұқсат етіледі. 5.5.4-тармақта көрсетілген лимит, бір реттік толықтыру сомасына ғана қолданылады және ЭТҚ теңгерімінің сомасын шектемейді.

5.6. Төлемді тексеру, Қоғамдық көлікте жол жүруді тіркеу тәртібі.

5.6.1. Қолма-қол ақша қаражаты, Көлік карталары немесе Смартфонның мобильді қосымшасы арқылы автобуста(тарда) немесе кез келген басқа қоғамдық көлікте жол жүру ақысын төлеуді, тіркеуді бақылауды Бақылаушы жүзеге асырады. Пайдаланушының(шылардың) Көлік картасын тексеру үшін Бақылаушы АМҚ қолданады. Смартфонның мобильді қосымшасы арқылы төлеген кезде Бақылаушы Пайдаланушының Электрондық билетін Смартфонның мобильді қосымшасынан тексереді.

5.6.2. Көлік карталарын тексеру үшін Бақылаушы АМҚ арқылы Пайдаланушының Көлік картасының Арнайы кодын сканерлейді.

5.6.3. Егер Көлік картасы бойынша тексерілген рейс ішінде жол жүруді тіркеу жүргізілген болса, Пайдаланушы өзінің жол жүруін тіркеген ретінде айқындалады. АМҚ ұялы телефон дисплейінде соңғы сатып алынған билет туралы ақпаратты көрсетеді. Егер Бақылаушының ұялы телефонының дисплейінде көрсетілген ақпарат ағымдағы рейске сәйкес келсе, онда Пайдаланушы бақылаудан өтті.

5.6.4. Егер Пайдаланушының Көлік картасы бойынша жол жүруді соңғы тіркеу тексерілетін рейсте емес немесе басқа көлік құралында жүргізілсе, онда АМҚ Пайдаланушының өз жол жүрісін тіркемегенін көрсететін тиісті хабарламаны көрсетеді.

5.6.5. Автобуста(тарда) немесе кез келген өзге қоғамдық көлікте жол ақысын төлемеген және тіркемеген және жол ақысын төлеуге және тіркеуге тілек білдірмеген тұлғаларға жергілікті полиция қызметкерлері «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 622-бабының 2-тармағына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық ресімдейді (қоғамдық көлікте жол ақысын төлеуден жалтару – екі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады).

5.7. Пайдаланушыларды билетсіз алып өтуді саналы түрде жүзеге асырған автобус(тар) немесе кез келген өзге де қоғамдық көлік жүргізушілеріне Көлік және коммуникация саласындағы аумақтық органның қызметкерлері «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 623- бабының 3- тармағына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық ресімдейді (Пайдаланушыны трамвайда, троллейбуста, қалалық және қала маңындағы қатынастағы автобуста және маршруттық таксимен билетсіз алып жүру – бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады).

6. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Пайдаланушы міндетті:

6.1.1. ЭТҚ-дағы ақша қаражатының қалдығын өз бетінше бақылау

6.1.2. ЭТҚ-ды лотереялар, дауыс беру, викториналар өткізу, жарнама тарату, сондай-ақ үшінші тұлғалардың құқықтарының бұзылуына, жабдықтар мен байланыс құрылғыларының жұмыс қабілеттілігіне әкеп соғатын басқа да ісәрекеттер үшін пайдаланбау.

6.1.3. Көлік картасының ақауы анықталған жағдайда Көлік картасын ауыстыруға өтініш жасау

6.1.4. Серіктестің кеңсесіне(леріне) жүгінген кезде талап ету бойынша жеке басын куәландыратын құжатты және Серіктеске қажетті басқа құжаттарды көрсету. .

6.1.5. ЭТҚ-ның сақталуына толық жауапты болу.

6.1.6. Жаңалықтарды, өзгертулер мен толықтыруларды, сондай-ақ Қызмет жеткізушінің ресми Сайтында жарияланған жүйелік ақаулар туралы хабарламаларды бақылау.

6.1.7. Пайдаланушы өзі жауапты:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жол жүруді тіркеуді жүзеге асырмағаны және/немесе Қоғамдық көлікте жол жүруді төлемегені және/немесе уақтылы төлемегені үшін.

- өзінің кінәсі бойынша құпия ақпараттың жоғалуына байланысты ЭТҚ-ды бұзғаны (бұзуға әрекет еткені), ЭТҚ құпия ақпаратына, банк картасына рұқсатсыз қол жеткізгені үшін, сондай-ақ оларды заңсыз пайдаланғаны үшін (ЭТҚ теңгерімін тегін жол жүру мақсатында және басқа да мақсаттарда пайдалану) кінәлі адам қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапты болады, сондай-ақ зардап шеккен адамға пайдаланылған теңгерімді қайтара отырып, 10 АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

- көлік картасының нөмірін және басқа да жеке ақпаратты таратпағаны үшін.

6.2. Қызметтерді жеткізуші міндетті:

6.2.1. Клиенттерге Жүйемен жұмыс мәселелері бойынша тегін ақпараттық қолдау көрсету.

6.2.2. Оферта әрекет ететін кезеңде Жүйенің ағымдағы нұсқасын өз бетінше, уақтылы және тегін жаңарту.

6.2.3. Тәулік бойы Жүйенің қолжетімділігін қамтамасыз ету. Жүйенің жұмыс істеу қабілеттілігіндегі проблемалар туралы Клиенттерден келіп түскен өтініштерге ден қою (шаралар қабылдау).

6.2.4. Клиенттерге Жүйеге қызметтерге қол жетімділік деңгейінің кепілдендірілген көрсеткіштерінен кем емес көлемде қол жеткізуді ұсыну.

6.3. Қызметтерді жеткізуші құқылы:

6.3.1. Егер Клиент Жүйені ҚР заңымен тыйым салынған мақсаттарда пайдаланса немесе Жүйені пайдаланатын үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзса немесе Жүйеге кіруді қандай да бір заңсыз мақсаттар үшін пайдаланғысы келсе, сондай-ақ Жүйеге қол жеткізуді осы бөлімде сипатталғаннан басқа тәсілмен алуға әрекет жасайтын үшінші тұлғалар үшін Жүйеге қол жеткізуді сөзсіз тоқтата тұруға немесе бұғаттау.

6.3.2. Клиенттерді хабардар ете отырып, жоспарлы регламенттік және шұғыл жұмыстар жүргізілген жағдайда Жүйеге қол жеткізуді ұсынуды тоқтату. Тараптар осы үзілістерді Жүйеге штаттық режимде қол жеткізуді ұсыну ретінде саралауға және мұндай үзілістерді Жүйенің қолжетімсіз уақыты ретінде санамауға келіседі.

6.4. Клиент міндетті:

6.4.1. Осы Келісімнің талаптарын қатаң ұстануға және бұзбауға, сондай-ақ ынтымақтастық кезінде алынған ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету.

6.4.2. Жүйені ҚР заңымен тыйым салынған мақсаттарда пайдаланбау немесе ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбау.

6.5. Клиент құқылы:

6.5.1. Берілген Жүйеге қолжетімділікті оның мақсатына сәйкес пайдалану.

6.5.2. Жүйенің жұмысындағы ақаулар мен қателерді жою үшін Қызметттерді жеткізушіге мәлімдеме беру.

6.6. Серіктес міндетті:

6.6.1. Құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға жария етпеу.

6.6.2. Құпия ақпаратты тек бірлескен ынтымақтастық мақсатында немесе Тараптар арасындағы уағдаластық бойынша басқа да мақсаттарда пайдалануға құқылы.

6.6.3. Мақсатқа жету үшін қажетті көлемде құпия ақпаратты қатаң түрде жаңғырту. Ресурстар туралы мәліметтердің барлық көбейтілетін көшірмелері мен репродукциялары және Қызметтерді жеткізушінің АТинфрақұрылымының осы ресурстарына қол жеткізу мұндай жағдайда да құпия ақпарат мәртебесіне ие болады.

6.6.4. Қызмет жеткізушісінің АТ– инфрақұрылымының ресурстары мен осы ресурстарына қол жеткізу туралы мәліметтердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету, атап айтқанда:

а) құпия ақпараттың үшінші тұлғалардың, сондай-ақ рұқсаты жоқ қызметкерлердің қолжетімділігін болдырмайтын жағдайларда сақталуын қамтамасыз ету;

б) Қызметтерді жеткізушіге құпия ақпаратқа қол жеткізе алатын қызметкерлердің тізімін ұсыну. Бұл ретте құпия ақпаратқа өзінің қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті қызметкерлерді ғана жіберу;

в) құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға Қызметтерді жеткізушінің жазбаша келісімін алғаннан кейін ғана ашуға. Бұл ретте Серіктес құпия ақпаратты бергенге дейін үшінші тұлғамен құпия ақпаратты жария етпеу туралы жазбаша келісім жасасуға және осы келісімнің көшірмесін Қызметтерді жеткізушіге ұсынуға міндетті.

г) алынған құпия ақпаратты қорғау үшін Серіктес қолданатын шаралар Серіктес өзінің құпия ақпаратын және коммерциялық құпиясын қорғау үшін қабылдаған шаралардан кем болмауы керек.

6.6.5. Серіктес осы Келісімнің 5.6.4-тармағында көзделген міндеттемелердің бірін бұзған жағдайда, Қызметтер жеткізушіге залал келтіруге әкеп соқса, соңғысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Серіктестің оларды толық өтеуін талап етуге құқылы.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Қызметтердіжеткізуші ұялы операторлардың және/немесе басқа байланыс арналарының жұмысындағы іркілістер, электр қоректендірудегі іркілістер және/немесе датаорталық жағындағы басқа да іркілістер, қазақстандық және халықаралық Интернет желісінің сегменттерінің жұмысындағы жаһандық іркілістер, маршруттау жүйелерінің және/немесе домендік атаулар жүйесіндегі іркілістер, DDoS-шабуылдарды және интернет ресурстардың, ұялы операторлардың және/немесе басқа да байланыс арналарының жұмыс қабілеттілігін бұзатын өзге де құқыққа қарсы әрекеттерді жүзеге асыру кезінде себебінен техникалық іркілістерге байланысты осы Келісім бойынша қызмет көрсетудегі үзілістер үшін жауапты болмайды.

7.2. Қызметтерді жеткізуші қателер мен іркілістер, оның ішінде интернет-ресурстың жұмысын қамтамасыз ететін бағдарламалық жасақтаманың/ресурстың жұмысына қатысты болуы мүмкін екендігімен келіседі, бұл ретте Қызметтерді жеткізуші осындай іркілістердің алдын алу, оларды ақылға қонымды мерзімдерде жою үшін, атап айтқанда бағдарламалық жасақтаманың қателері мен іркілістері болған жағдайда 1.4.-тармағын және 7.1.-тармағын ескере отырып, ақылға қонымды шаралар қабылдауға тырысатын болады.

7.3. Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Келісімге сәйкес жауапты болады. Келісім бойынша тек нақты залалды ғана төлетуге жол беріледі.

7.4. Қызметтерді жеткізуші үшінші тұлғалардың Клиенттің Жеке кабинетіне, смартфонның мобильді қосымшасына және интернетресурстағы өзге де деректерге рұқсатсыз (яғни Клиенттің рұқсатынсыз) қол жеткізгені үшін жауапкершілік көтермейді, оларға қол жеткізу Клиенттің логині мен паролі арқылы жүзеге асырылады. Интернет-ресурста Клиентті сәйкестендірудің кез келген құралдарының сақталуы үшін жауапкершілік (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, логин мен құпиясөз) Клиенттің міндеті және жауапкершілігі болып табылады.

7.5. Осы Келісімде көзделмеген Тараптардың жауапкершілік шаралары Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын азаматтық заңнамасының нормаларына сәйкес қолданылады.

7.6. Тараптар даулы жағдайларды қарау кезінде бір-біріне барынша көмек көрсетеді.

7.7. Қызметтерді жеткізуші жауапты емес:

7.7.1. Пайдаланушыларды Қоғамдық көлікте тасымалдау үшін;

7.7.2. Пайдаланушының кездейсоқ, жанама зақымға байланысты мүмкін залалдары, оның ішінде Пайдаланушының пайдасының жоғалтуына байланысты келтірілген шектеулерсіз зақым үшін;

7.7.3. Серіктестің(тердің) жұмысын тоқтатқаны, үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері үшін, сол сияқты Қызметтерді жеткізушіге байланысты емес себептер бойынша болған осы Келісімнің талаптарын өзгедей орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, оның ішінде еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мәнжайлары үшін: жарияланған немесе жарияланбаған соғыс, азаматтық соғыс, тәртіпсіздіктер мен төңкерістер, қарақшылық актілер, қасақаналық, табиғи апаттар, дауылдар, циклондар, дауыл желдері, жер сілкінісі, цунами, су тасқыны, найзағай салдарынан болған бүлдіру, жарылыстар, өрттер, байланыс желілеріндегі апаттар/сәтсіздіктер, ғимараттардың қирауы, кез келген қондырғылар, желілер, Телекоммуникациялық жабдықтар, заңнамалық актілердің ережелері, мемлекеттік органдардың осы Келісімнің талаптарын орындауға кедергі келтіретін іс-әрекеттерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей;

7.7.4. ЖАТЭЖ үшінші тұлғалардың зақымдануы немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан Қызметтердің ықтимал нашарлауы/көрсетілмеуі үшін;

7.7.5. ақпараттың кез келген түрін таратқаны және үшінші тұлғалардың Пайдаланушыға келтірген кез келген зияны үшін;

7.7.6. Пайдаланушыға консультациялар (ауызша және/немесе жазбаша) көрсету салдарынан туындаған, Пайдаланушы үшін ықтимал жағымсыз салдарлар үшін;

7.7.7. Пайдаланушының жеке үміттері мен оның субъективті бағалауларына сәйкес келмегені үшін;

7.7.8. Пайдаланушы немесе оның атынан Жеке кабинет, Терминалдар және (немесе) ЭТҚ арқылы жүргізілген әрекеттер үшін;

7.7.9. Пайдаланушының осы Келісімнің талаптарын орындамауына байланысты туындаған Пайдаланушының залалдары үшін.

8. КӨЛІКТІК ЕМЕС ТӨЛЕМДЕРДІ ЖАСАУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

8.1. Көліктік емес төлемдерді жүргізуді Төлем агенті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Innopay Электрондық ақша жүйесі арқылы қамтамасыз етеді.

8.2. Көліктік емес төлемдерді жүргізуді Пайдаланушы ЭТҚ арқылы жүзеге асырады.

8.3. 8.1-тармақта көрсетілген нақты ісәрекеттерді жасай отырып, Пайдаланушы бір мезгілде мынадай заңды маңызды іс-әрекеттер жасайды:

1) Көліктік емес төлемдерді жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсету туралы https://innopay.kz мекенжай бойынша орналасқан жария шарттың талаптарымен оның шарттарын сөзсіз қабылдау арқылы келіседі;

2) ССК-мен тауарды сатып алуға, жұмыстарды орындауға немесе қызметтерді көрсетуге шарт жасасады;

3) Төлем агентіне Көліктік емес төлемді жүзеге асыру үшін электрондық ақшаны өткізуді жүзеге асыруға нұсқау береді;

4) көрсетілетін қызметтер/жұмыстар үшін тарифтердің, комиссиялардың, сыйақылардың және басқа да шығыстардың атауымен, түрлері мен мөлшерлерімен өзінің сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімін білдіреді.

8.4. ССК тауарларын, жұмыстарын және қызметтерін Пайдаланушы ЭТҚ теңгерімі шегінде ЭТҚ пайдалана отырып төлеуі мүмкін.

8.5. Көліктік емес төлемдерді жасаудың ерекшеліктері, тәртібі мен талаптары https://innopay.kz мекен-жайда орналасқан жария шарттың талаптарымен реттеледі.

9. КЕЛІСІМДІ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ БҰЗУ ТӘРТІБІ

9.1. Осы Келісім белгіленбеген мерзім ішінде немесе ол бұзылған кезге дейін қолданылады.

9.2. Клиент Келісімді біржақты тәртіппен бұза алады.

9.3. Клиент осы Келісімнің талаптарын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын өрескел бұзған жағдайда, Қызметтерді жеткізуші Клиентті міндетті түрде жазбаша хабарлай отырып, Келісімді біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

9.4. Қызметтерді жеткізуші бір жақты тәртіпте қосымша келісімдер жасамай, Клиенттерді қосылу Келісімінде көзделген тәртіпте өзгерістер туралы хабардар ету және өзгерістерді Жүйенің Сайтында орналастыру арқылы Келісімге өзгерістер енгізе алады. Өзгерістер, егер оларды орналастыру кезінде өзге мерзім көрсетілмесе, жарияланған кезден бастап дереу күшіне енеді. Келісімнің өзекті редакциясымен танысу бойынша міндеттеме Клиенттерге жүктеледі. Өзгерістер заңды күшіне енгеннен кейін Avtobys ЖАТЭЖ пайдалану осы өзгерістерді Клиенттердің сөзсіз акцепті деп түсініледі.

9.5. Егер Клиент біржақты тәртіппен енгізілген өзгерістермен келіспесе, ол өзгерістер күшіне енгенге дейін Келісімді бұзбай сервисті одан әрі пайдалануды тоқтата тұруға және/немесе Қызметтерді жеткізушіні электрондық пошта арқылы хабардар ете отырып, Келісімнен бас тартуға құқылы. 9.6. Өзгерістер заңды күшіне енгеннен кейін Клиенттің Жүйені пайдалануын тараптар осы өзгерістердің сөзсіз акцепті деп түсінеді.

9.7. Келісім бұзылғаннан кейін Жүйені ұсыну және оған қол жеткізу тоқтатылады. Клиенттің Бұлттық сервиске қолжетімділігін одан әрі пайдалану Жүйеде тіркеу рәсімінен қайта өткеннен кейін ғана мүмкін болады.

10. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

10.1. Тараптар ғылыми-техникалық, технологиялық, өндірістік, қаржыэкономикалық, ұйымдастырушылық, құқықтық және өзге де ақпаратты, оның ішінде ғылымитехникалық саладағы зияткерлік қызмет нәтижелері туралы ақпаратты, кәсіптік қызметті жүзеге асыру тәсілдері туралы мәліметтерді немесе ауызша, құжаттық нысанда, көрсету арқылы немесе құрамында ғылыми-техникалық саладағы зияткерлік қызмет нәтижелері бар өзге де тәсілмен ашылған өзге де кез келген нысанда, шектеусіз, деректер, сызбалар, фильмдер, құжаттар мен жеткізгіштерді қоса алғанда екінші Тараптан алынған компьютерде оқылатын ақпаратты (бұдан әрі – Құпия ақпарат) жария етпеуге міндеттенеді.

10.2. Егер мұндай ақпаратты жария ету Келісімде және/немесе Келісім шеңберінде жасалатын құжаттарда көзделсе және/немесе Келісім бойынша қызметтер көрсету үшін қажет болса не екінші Тараптың жазбаша келісімімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, жариялау немесе өзге тәсілмен жария ету мүмкін болады.

10.3. Клиенттер Жеке кабинетке кіру үшін өзінің логині мен құпиясөзі туралы ақпаратты құпия сақтауға және үшінші тұлғаларға ашпауға міндеттенеді. Егер көрсетілген ақпарат қандай да бір себептермен үшінші тұлғаларға белгілі болған жағдайда, Клиент бұл туралы Қызметтерді жеткізушіні дереу хабардар етуге және құпиясөзді өзгертуге міндеттенеді.

10.4. Келісімнің талаптарына сәйкес Интернетресурста орналастырылуға тиіс ақпарат Құпия ақпаратқа жатпайды.

11. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

11.1. Осы келісім Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген Жария шарттың сипатына ие және Сайтта орналастырылған.

11.2. Avtobys ЖАТЭЖ пайдалану осы Келісімнің Акцептін білдіреді, Клиент Келісімнің барлық тармақтарымен танысқанын растайды, осы ұсыныстың барлық ережелерімен келісетінін және Келісім мен оған барлық қосымшаларды положениями настоящего предложения, и жасасуға тен, Клиент барлық талаптарды толық равносильно заключению Договора и Bсex түсінеді және оларды алып тастауларсыз және бірін қалдырмай толық қабылдайды. Егер Клиент Келісімнің қандай да бір тармағымен келіспесе, Қызметтерді жеткізуші Клиентті осы Келісімнің Акцептінен бас тартуды ұсынады.

11.3. Avtobys ЖАТЭЖ пайдалану жоғарыда аталған шарттарға бағынуды және, соның ішінде, Қызметтерді жеткізуші кез келген уақытта дереу күшіне енетін қоғамдық келісімге өзгерістер енгізуге құқылы екендігімен келісуді білдіреді. Өзгерістер енгізілгеннен кейін Avtobys ЖАТЭЖ пайдалануды жалғастыру Клиенттердін Келісімнің жаңа талаптарын сақтауға келісімін білдіреді.

11.4. Қызметтерді жеткізуші мен Серіктес Тараптар арасындағы өзара іс-әрекеттің ерекше, қосымша шарттарын айқындайтын қосылу Келісімге қол қоюға құқылы.

11.5. Келісімнің осы нұсқасы ағымдағы болып табылады және барлық алдыңғы нұсқаларын ауыстырады.

Договор на оказание услуг доступа к облачному сервису Avtobýs

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая публичная Оферта (далее – Оферта или Договор) о заключении Договора на предоставление услуг доступа к Облачному сервису ЭСОП Avtobýs является официальным и публичным предложением юридических лиц в составе: ТОО «Innoforce solutions»”, (Далее – Поставщик услуг) и ТОО «Innoforce systems» (далее – Платежная организация), заключить договор на предоставление услуг доступа к Облачному сервису Поставщика услуг юридическим лицам (далее Партнеры) и/или дееспособным физическим лицам (далее – Пользователи), совместно именуемым «Клиент», на нижеследующих условиях.

1.2. Договор адресован лицам, желающим получить доступ к Облачному сервису ЭСОП Avtobýs, расположенному в сети Интернет по адресу: https://avtobys.kz/rules/

1.3. Соглашаясь с текущими договором - полным принятием (акцептом) которого считается Регистрация в Системе, вы подтверждаете свое согласие со всеми без исключения и дополнениями, и условиями Договора, и согласие на следование правилам, размещенным по адресу: https://avtobys.kz/rules/, и определениями, описанными на сайте: https://avtobys.kz/. Согласие означает, что Клиент ознакомлен с Офертой, все условия ему предельно ясны, и безоговорочно согласен с Офертой в полном объеме без каких-либо изъятий, изменений и протоколов разногласий. После принятия Оферты Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с какими-либо положениями Оферты или отдельные части Оферты ему не понятны.

1.4. В случае согласия Клиента с условиями Оферты, Договор на предоставление услуг доступа к Облачному сервису ЭСОП Avtobýs считается заключенным с момента прохождения процедуры регистрации Клиента в Системе Поставщика услуг https://avtobys.kz/, и означает согласие со всеми без исключения и дополнения условиями Договора, и равносильно заключению двухстороннего письменного Договора.

1.5. Данная Оферта является публичным договором в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, имеет юридическую силу, и условия настоящей Оферты одинаковы для всех потребителей услуг и не могут быть отменены или изменены второй стороной договора.

1.6. Юридические лица- Партнеры вправе присоединиться к Оферте, в соответствии со статьей 389 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, путем подписания отдельного Договора присоединения и Приложений, являющихся неотъемлемой частью Оферты, дополняющих, но не противоречащих условиям Оферты.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТерминОпределение
NFC – (англ. Near field communicat ion, «коммуник ация ближнего поля», «ближняя бесконтакт ная связь») Технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.
Баланс СЭП Информация о фактическом остатке денежных средств в определенный момент времени.
Банк-эмитент Банк второго уровня, осуществляющий выпуск/погашение Электронных денег, на основании заключенных договоров с Оператором системы Электронных денег Innopay.
Билет(ы) Проездной документ на разовый проезд в бумажной форме, выдаваемый Пользователю при оплате проезда наличными деньгами через Мобильный терминал в салоне общественного транспорта.
КлиентПартнер и Пользователь.
Комиссия Размер вознаграждения Поставщика услуг по настоящему Договору.
Контролер Специалист, оснащенный специальным мобильным приложением (далее - СМП) для проверки Электронных билетов, формируемых по факту регистрации оплаты проезда с использованием Транспортных карт, а также для выявления лиц, не осуществивших регистрацию проезда в Общественном транспорте посредством Транспортных карт, Мобильного приложения смартфона или Билетов.
Личный кабинет Специализированный раздел Мобильного приложения, защищенный специальными средствами защиты, предоставляющий Пользователям доступ к Услугам Поставщика услуг.
Мобильный терминал Специализированное мобильное устройство, входящее в единую систему оборудования ЭСОП, используемое кондуктором либо водителем.
Неактивная Транспортная карта Транспортная карта, не осуществлялись Операции по регистрации оплаты проезда или/и не выполнялись операции по пополнению Баланса СЭП на протяжении последних 12 месяцев.
Нетранспортный платеж Операция, совершаемая Пользователем с использованием Транспортной карты и/или Мобильного приложения смартфона с целью приобретения товаров/работ/услуг, не связанных с услугами по перевозке в Общественном транспорте. Порядок и условия совершения Нетранспортных платежей определены в статье 8 настоящего Договора.
Облачный сервис Поставщика услуг Сервис, предоставляемый Поставщиком услуг, посредством системы удаленного доступа ЭСОП, направленный на оказание Клиентам услуг доступа к облачному сервису по модели SaaS по: (а) предоставлению Пользователю доступа к СЭП в целях совершения операций по настоящему Договору; (б) предоставлению Партнеру доступа к системе ЭСОП; (в) сбору, обработке, хранению и предоставлению Пользователю информации о совершенных Платежах и Балансе СЭП; (г) сбору, обработке, хранению и предоставлению Партнеру консолидированной информации о полученных Платежах; (д) иным информационнотехнологическим услугам.
Общественный транспорт Метро, автобус(ы) или любой иной общественный транспорт, оснащенные ЭСОП.
Оператор Системы Электронных денег Innopay Платежная организация ТОО «Innoforce systems», обеспечивающая функционирование Системы Электронных денег Innopay, включая сбор, обработку и передачу информации, формируемой при осуществлении операций с использованием Электронных денег, а также определяющие правила функционирования Системы Электронных денег в соответствии с договорами, заключенными с Банкомэмитентом. Оказывает информационно-технические услуги Клиентам, услуги по обработке и передаче данных по платежам, обеспечивает учет и осуществление взаиморасчетов между Участниками расчетов, в том числе с использованием электронных денег, на основании отдельно заключенного публичного договора, размещенного по адресу: https://innopay.kz.
Операции по настоящему договору а) регистрации проезда в Общественном транспорте; б) выпуск и реализация электронных денег; в) обработка нетранспортных платежей.
Партнер Юридическое лицо, в том числе Перевозчик, с полномочиями на возмездной основе совершать действия, направленные на обеспечение сбора и учета денежных средств, поступающих от Пользователя за оплату их проезда (провоза багажа), а также осуществляющее техническое сопровождение ЭСОП, взаимодействие с Участниками расчетов в целях надлежащего исполнения обязательств перед Пользователями.
Перевозчик Юридическое лицо или физическое лицо, владеющее автотранспортным средством на праве собственности или на иных законных основаниях, оснащенное оборудованием ЭСОП, и осуществляющее перевозку пассажиров за плату в соответствии законодательством Республики Казахстан, на основании отдельного договора автомобильной перевозки, заключаемого между Перевозчиком и Пользователем.
Пользователь Физическое лицо, пользующееся Облачным сервисом Поставщика услуг при осуществлении Операций по настоящему договору. Одновременно пользующееся услугами Перевозчика на основании заключенного договора автомобильной перевозки или ином законном основании.
Платежный агент Системы Электронных денег Innopay ТОО «Innoforce solutions», обеспечивающее совершение Нетранспортных платежей и Идентификацию Пользователей.
Предоплаченное СЭП СЭП, эмитированное Поставщиком услуг, используемое Пользователем, привязанное к Учетной записи Пользователя в системе ЭСОП, которое позволяет отправителю денег осуществлять операции, предусмотренные настоящим Договором между ним и эмитентом средства электронного платежа, за счет предварительного пополнения СЭП.
ПТС (предприятие торговли и сервиса) Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг Пользователям, не связанных с услугами по перевозке в Общественном транспорте.
Регистрация пользователя в Системе Создание Учетной записи (аккаунта) Клиента в момент начала использования Мобильного приложения смартфона или другого бортового оборудования системы ЭСОП, включая диспетчеризацию, либо момент начала использования Транспортной карты.
Сайт Поставщика услуг Информационный ресурс Поставщика услуг в сети интернет, расположенный по адресу: https://avtobys.kz  https://t.me/avtobys.kz  https://www.instagram.com/avtobys.kz  https://www.facebook.com/avtobyskz/
Система Электронных денег Innopay Совокупность программнотехнических средств, документации и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих осуществление Нетранспортных платежей путем взаимодействия Сторон с Партнером Системы Электронных денег, Банкомэмитентом, а также Пользователями и Партнерами.
Система ЭСОП Avtobýs или Система Аппаратно-программный комплекс электронной системы удаленного доступа, в том числе бортовое оборудование и СЭП, предназначенной для оплаты проезда, услуг диспетчеризации и других услуг, предоставляемых Поставщиком услуг.
Специальный код Цифровой код, считываемый камерой мобильного телефона или 2D сканером, содержащий закодированную информацию об объекте, известный как QRкод.
Средство электронно го платежа (СЭП) Электронный носитель (транспортная карта, мобильное приложение Смартфона (QR код, гос. номер автобуса, SMS, NFC, Bluetooth-оплата и прочие каналы)), содержащий информацию, которая позволяет Пользователю осуществлять операции, предусмотренные эмитентом средства электронного платежа.
Стационарный терминал Специализированное стационарное устройство, установленное в Общественном транспорте (за исключением метро) и на турникетах станций метрополитена, входящее в единую систему оборудования ЭСОП, предназначенное для регистрации проезда и совершения Нетранспортных платежей посредством СЭП.
Транспортная карта Микропроцессорная пластиковая карта, выпускаемая под брендом Avtobýs, стандарта Mifare, средство электронного платежа, позволяющее инициировать осуществление и учет операций по договору.
Участники расчетов Партнер, Поставщик услуг, Платежная организация и Пользователь.
Электронные деньги Безусловные и безотзывные денежные обязательства Банкаэмитента, хранящиеся в электронной форме и принимаемые в качестве средства платежа в Системе Электронных денег участниками Системы Электронных денег.
Электронный билет Проездной документ со Специальным кодом на разовый проезд в электронной форме, формируемый системой ЭСОП.
Электронный кошелёк Способ учета и хранения Электронных денег, обеспечивающий возможность распоряжения ими.
Эмитент средства электронного платежа ТОО “Innoforce solutions”, осуществляющее выпуск средств электронного платежа.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Поставщик услуг обязуется за вознаграждение оказывать Клиентам услуги доступа к Облачному Сервису, каждому в соответствии с ролевой политикой, в рамках присвоенной ему роли (логин и пароль), осуществлять обеспечение информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов при совершении Операций по настоящему договору в системе ЭСОП с использованием СЭП, включающие в себя действия по приему, обработке и передаче электронных сообщений (информации) и регистрации проезда в общественном транспорте и других Операций по настоящему Договору, в порядке и на условиях, установленных Договором (далее – Услуги).

3.2. С момента присоединения к настоящему Договору Пользователь приобретает услуги доступа к Облачному сервису Поставщика услуг, в том числе Предоплаченному СЭП в целях совершения Операций по настоящему Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Доступ Клиентам к Облачному сервису Поставщика услуг и Системе ЭСОП предоставляется с момента Регистрации Клиента в Системе. С момента регистрации Клиент считается принявшим условия сервисного обслуживания https://avtobys.kz/rules/ в полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений. В случае, если были внесены какие-либо изменения в Договор https://avtobys.kz/rules/, с которыми Клиент не согласен, он обязан прекратить использование Системы.

3.4. Поставщик услуг обеспечивает ежемесячный показатель надежности и отказоустойчивости Системы на уровне международных стандартов, равный не менее 98%. .

3.5. Поставщик услуг предоставляет Партнеру доступ к Облачному Сервису, а Партнер обязуется оплатить за услуги доступа к Облачному Сервису в соответствии с условиями Договора присоединения, согласно размеру Комиссии, за услуги доступа к Облачному Сервису, указанной в Приложении №1.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Стоимость услуги доступа к Облачному Сервису Партнера определяется размером Комиссии согласно Приложению №1 к Договору присоединения, которое является неотъемлемой его частью. Перечень и стоимость Дополнительных услуг для Партнера указаны в Приложении №2 к Договору присоединения, которое является неотъемлемой его частью.

4.2. Порядок приема Партнером оказанных Поставщиком услуг за предоставление услуг доступа к Облачному сервису по настоящему Договору определяется в Договоре присоединения, заключаемом с каждым Партнером в письменной форме.

4.3. Партнер дает согласие и предоставляет Поставщику услуг право самостоятельно удерживать вознаграждение в качестве оплаты за пользование Облачным Сервисом, размер рассчитывается в соответствии с Приложением №1, согласованным в Договоре Присоединения.

4.4. Пользователь самостоятельно следит за Балансом СЭП, пополняет Баланс СЭП в размере, самостоятельно определяемом Пользователем. В случае недостаточности Баланса СЭП для пользования Облачным Сервисом, Пользователь не вправе предъявлять претензии к Поставщику услуг.

5. ПРАВИЛА И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

5.1. В качестве инструмента регистрации проезда в Общественном транспорте используется любое из следующего исключительного перечня средств электронного платежа: Транспортная карта, Мобильное приложение Cмартфона или Мобильный терминал, в части оплаты проезда наличными денежными средствами.

5.2. Регистрация проезда производится Пользователем в обязательном порядке, самостоятельно, при входе (посадке) в автобус(ы) или в любом ином общественном транспорте посредством любого инструмента, указанного в п.4.1.

5.3. Регистрация проезда в Общественном транспорте посредством использования Транспортной карты и приобретения Билета за наличные денежные средства.

5.3.1. Факт регистрации проезда в Общественном транспорте посредством использования Транспортной карты подтверждается путем прикладывания и удержания (не менее двух секунд) Транспортной карты к рабочей области считывателя Мобильного или Стационарного терминала до появления соответствующего уведомления об успешной/не успешной регистрации проезда на Мобильном или Стационарном Терминале, без выдачи бумажного документа о регистрации проезда.

5.3.2. Пользователь имеет возможность самостоятельно проверить Баланс на Транспортной Карте посредством Стационарного терминала, установленного в автобусе или в любом ином общественным транспорте, оснащенного ЭСОП.

5.3.3. Баланс на Транспортной карте также возможно проверить через Мобильный терминал. Для этого Пользователь должен обратиться к Кондуктору/водителю общественного транспорта.

5.3.4. В случае оплаты Пользователем проезда посредством наличных денежных средств в салоне автобуса или в любом ином общественным транспорте, регистрация оплаты проезда происходит автоматически при выдаче Пользователю Кондуктором Билета за наличные денежные средства.

5.3.5. Оплата провоза ручной клади, превышающей допустимые размеры, осуществляется Пользователем наличными денежными средствами Кондуктору/водителю автобуса или любого иного общественного транспорта, которые после получения оплаты провоза ручной клади обязаны посредством Мобильного терминала выдать Пользователю Билет, при этом регистрация оплаты провоза ручной клади происходит автоматически при выдаче Пользователю Билета.

5.4. Регистрация проезда посредством использования Мобильного приложения Смартфона:

5.4.1. Регистрация проезда посредством использования Мобильного приложения Смартфона может быть осуществлена следующими способами: - по Специальным кодам, развешанным в салоне автобуса или любого иного общественного транспорта; - по Специальному коду на дисплее Стационарного терминала, установленного в салоне автобуса или любого иного общественного транспорта, оснащенного ЭСОП.

5.4.2. При регистрации проезда по Специальному коду Пользователю необходимо, используя Мобильное приложение смартфона, отсканировать графический Специальный код. После сканирования на экране Мобильного приложения смартфона отобразятся данные о поездке, которые необходимо проверить и подтвердить путем нажатия кнопки «Подтвердить». При этом, в случае если в Мобильном приложении смартфона привязана банковская карта, Пользователь может выбрать способ оплаты (баланс Мобильного приложения смартфона или баланс банковской карты), с помощью которого будет произведена регистрация проезда.

5.4.3. После подтверждения регистрации проезда в Мобильном приложении смартфона отобразится оплаченный Электронный билет в разделе "Мои поездки".

5.4.4. При регистрации проезда посредством Мобильного приложения смартфона, Пользователь нажатием кнопки «Подтвердить» соглашается и принимает условия и тарифы оплаты проезда через Мобильное приложение смартфона.

5.4.5. Настоящим договором Пользователь дает согласие на получение СМС-сообщений при его регистрации в Мобильном приложении смартфона.

5.5. Виды Транспортных карт и порядок их приобретения.

5.5.1. Виды применимых Транспортных карт и порядок их приобретения устанавливаются Поставщиком услуг и доводятся до сведения Пользователей дополнительно.

5.5.2. Пользователь вправе приобрести более одной Транспортной карты (только с тарифом "Стандартный").

5.5.3. В случае кражи/утери Транспортной карты только Подтвержденный Пользователь может привязать другую действующую Транспортную карту, принадлежащую этому же Пользователю к своей Учетной записи в Системе. Для этого Пользователю необходимо прийти лично в офис Партнера, подать соответствующее заявление и предоставить оригинал удостоверения личности

5.5.4. Максимальная сумма единоразового пополнения Транспортной карты – 10 000 (десять тысяч) тенге.

5.5.5. Допускается неограниченное количество раз пополнения баланса СЭП. Лимит, указанный в п. 5.5.4. распространяется только на сумму единоразового пополнения и не ограничивает сумму баланса СЭП.

5.6. Порядок проверки оплаты, регистрации проезда в Общественном транспорте.

5.6.1. Контроль за оплатой, регистрацией проезда в автобусе(ах) или в любом ином общественном транспорте посредством наличных денежных средств, Транспортных карт или Мобильного приложения смартфона осуществляет Контролер. Для проверки Транспортной карты Пользователя(ей) Контролер использует СМП. При оплате посредством Мобильного приложения смартфона Контролер проверяет Электронный билет Пользователя в Мобильном приложении смартфона.

5.6.2. Для проверки Транспортных карт Контролёр сканирует Специальный код Транспортной карты Пользователя посредством СМП.

5.6.3. Если по Транспортной карте проводили регистрацию проезда в течение проверяемого рейса, то Пользователь определяется, как зарегистрировавший свой проезд. СМП отражает на дисплее мобильного телефона информацию о последнем купленном билете. Если информация, отраженная на дисплее мобильного телефона Контролера, соответствует текущему рейсу, то контроль пройден.

5.6.4. Если последняя регистрация проезда по Транспортной карте Пользователя производилась не на проверяемом рейсе или в другом транспортном средстве, то СМП отобразит соответствующее сообщение, указывающее, что Пользователь не зарегистрировал свой проезд.

5.6.5. На лиц, не оплативших и не зарегистрировавших проезд в автобусе(ах) или в любом ином общественном транспорте, и не желающих оплатить и зарегистрировать проезд, сотрудниками местной полиции оформляется административное правонарушение в соответствии с пунктом 2 статьи 622 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (уклонение от оплаты за проезд на общественном транспорте - влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей).

5.7. На водителей автобуса(ов) или любого иного общественного транспорта, сознательно осуществивших безбилетный провоз Пользователей, сотрудниками территориального органа в области транспорта и коммуникации оформляется административное правонарушение в соответствии с пунктом 3) статьи 623 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (безбилетный провоз Пользователя в трамвае, в троллейбусе, автобусе городского и пригородного сообщения и маршрутном такси - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Пользователь обязуется:

6.1.1. Самостоятельно следить за остатком денежных средств на СЭП.

6.1.2. Не использовать СЭП для проведения лотерей, голосований, викторин, распространения рекламы, а также других действий, приводящих к нарушению прав третьих лиц, работоспособности оборудования и устройств связи.

6.1.3. В случае выявления брака Транспортной карты обратиться за заменой Транспортной карты.

6.1.4. При обращении в офис(ы) Партнера предъявлять по требованию документ, удостоверяющий личность и иные документы, необходимые Партнеру.

6.1.5. Нести полную ответственность за хранением СЭП.

6.1.6. Следить за новостями, изменениями и дополнениями, а также уведомлениями о неполадках системы, опубликованными на официальном Сайте Поставщика услуг.

6.1.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность: - за неосуществление регистрации проезда и/или неуплату и/или несвоевременную оплату проезда в Общественном транспорте в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан - за взлом (попытку взлома) СЭП, связанный с утерей конфиденциальной информации по его вине, несанкционированное получение доступа к конфиденциальной информации СЭП, банковской карты, а также за незаконное их использование (использование баланса СЭП с целью бесплатных поездок и других целей) виновное лицо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а также выплачивает пострадавшему лицу штраф в размере 10-ти МРП с возвратом использованного баланса. - за нераспространение номера транспортной карты и другой персональной информации.

6.2. Поставщик услуг обязуется:

6.2.1. Предоставлять Клиентам бесплатно информационную поддержку по вопросам работы с Системой.

6.2.2. Самостоятельно, своевременно и бесплатно обновлять текущую версию Системы в период действия Оферты.

6.2.3. Обеспечить доступность Системы в круглосуточном режиме. Реагировать (принимать меры) на поступившие заявления от Клиентов о проблемах в работоспособности Системы.

6.2.4. Предоставлять Клиентам доступ к Системе в объеме, не менее гарантированных показателей уровня доступности Услуг.

6.3. Поставщик услуг вправе:

6.3.1. Безоговорочно приостановить или заблокировать доступ к Системе в случае, если Клиент использует систему в запрещенных законом РК целях или нарушает права третьих лиц, которые используют Систему, или намерен использовать доступ к Системе для каких-либо незаконных целей, а равно третьим лицам, которые предпринимают попытки получить доступ к Системе способом, иным, чем описано в настоящем разделе.

6.3.2. Уведомив Клиентов, прерывать предоставление доступа к Системе в случае проведения Плановых регламентных и срочных работ. Стороны соглашаются квалифицировать данные перерывы как предоставление доступа к Системе в штатном режиме и не считать такие перерывы как время недоступности Системы.

6.4. Клиент обязуется:

6.4.1. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Договора, а также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве информации.

6.4.2. Не использовать Систему в запрещённых законом РК целях или нарушать права третьих лиц в соответствии с действующим законодательством РК.

6.5. Клиент вправе:

6.5.1. Использовать предоставленный ему доступ к Системе в соответствии с его целевым назначением.

6.5.2. Подавать заявки Поставщику услуг на устранение сбоев и ошибок в функционировании Системы.

6.6. Партнер обязан:

6.6.1 Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам.

6.6.2 Использовать конфиденциальную информацию только в целях совместного сотрудничества или в других целях по договоренности между Сторонами.

6.6.3. Воспроизводить конфиденциальную информацию строго в необходимом для достижения цели объеме. Все тиражируемые копии и репродукции сведений о ресурсах и доступ к этим ресурсам ИТ-инфраструктуры Поставщика услуг в таком случае также обладают статусом конфиденциальной информации.

6.6.4. Обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в сведениях о ресурсах и доступах к этим ресурсам ИТ– инфраструктуры Поставщика услуг, а именно:

а) обеспечивать хранение конфиденциальной информации в условиях, исключающих доступ третьих лиц, а также сотрудников, не имеющих допуска;

б) представить Поставщику услуг список сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной информации. При этом допускать к конфиденциальной информации только тех сотрудников, которым она необходима для выполнения своих служебных обязанностей;

в) раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам только после получения письменного согласия Поставщика услуг. При этом Партнер в обязательном порядке должен до передачи конфиденциальной информации заключить с третьим лицом письменное соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и предоставить копию этого соглашения Поставщику услуг;

г) меры, предпринимаемые Партнером к защите полученной конфиденциальной информации, должны быть не хуже мер, предпринимаемых Партнером к защите собственной конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

6.6.5. В случае нарушения Партнером какоголибо из обязательств, предусмотренных пунктом 5.6.4 настоящего Соглашения, повлекшего за собой причинение убытков Поставщику услуг, последний вправе потребовать полного их возмещения Партнером в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Поставщик услуг не несет ответственности за перерывы в предоставлении услуг по настоящему Договору в связи с техническим сбоем по причине перебоев в работе сотовых операторов и/или других каналов связи, перебоев в электропитании и/или других сбоев на стороне дата-центра, глобальных перебоев в работе казахстанского и международного сегментов сети Интернет, сбоев систем маршрутизации и/или в системе доменных имен, осуществления DDoS-атак и иных противоправных действий, нарушающих работоспособность интернет ресурсов, сотовых операторов и/или других каналов связи.

7.2. Поставщик услуг соглашается с тем, что возможны ошибки и сбои, в том числе в отношении работы программного обеспечения/ресурса, обеспечивающих работу Интернет-ресурса, при этом Поставщик услуг будет стараться принимать разумные меры для предотвращения таких перебоев, их устранения в разумные сроки, а именно в случае наличия ошибок и сбоев программного обеспечения, с учетом п.1.4. и п.7.1.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором. По Договору допускается взыскание только реального ущерба.

7.4. Поставщик услуг не несет ответственности за неавторизованный (т.е. без разрешения Клиента) доступ третьих лиц к Личному кабинету, мобильному приложению смартфона и иным данным на Интернет-ресурсе, доступ к которым осуществляется с помощью логина и пароля Клиента. Ответственность за сохранность любых средств идентификации Клиента на Интернет-ресурсе (в том числе, но не ограничиваясь, логина и пароля) является обязанностью и ответственностью Клиента.

7.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

7.6. Стороны оказывают максимально возможное содействие друг другу при рассмотрении спорных ситуаций.

7.7. Поставщик услуг не несет ответственность за:

7.7.1. перевозку Пользователей в Общественном транспорте;

7.7.2. возможные убытки Пользователя, связанные со случайным, непрямым ущербом, включая, без ограничений, ущерб, связанный с потерей прибыли Пользователем;

7.7.3. за срыв работы Партнером(ами), противоправные действия третьих лиц, а равно за иное невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора, произошедшие по причинам, не зависящим от Поставщика услуг, в том числе обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: объявленная или необъявленная война, гражданская война, беспорядки и революции, акты пиратства, саботаж, стихийные бедствия, ураганы, циклоны, шквальные ветры, землетрясения, цунами, наводнения, разрушения в результате молнии, взрывы, пожары, аварии/сбои на сетях связи, разрушения зданий, сооружений и любых установок, сетей, телекоммуникационного оборудования, положения законодательных актов, действия государственных органов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора;

7.7.4. за возможное ухудшение/не оказание Услуг вследствие повреждения третьими лицами или ненадлежащей эксплуатации ЭСОП;

7.7.5. за распространение любого рода информации и любой вред, причиненный третьими лицами Пользователю;

7.7.6. за возможные нежелательные для Пользователя последствия, возникшие вследствие оказания Пользователю консультаций (устных и/или письменных);

7.7.7. за несоответствие индивидуальным ожиданиям Пользователя и его субъективным оценкам;

7.7.8. за действия, произведенные Пользователем или от его имени через Личный кабинет, Терминалы, и (или) СЭП;

7.7.9. убытки Пользователя, возникшие в связи невыполнением Пользователем условий настоящего Договора.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ НЕТРАНСПОРТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

8.1. Проведение Нетранспортных платежей обеспечивается Платежным агентом через систему Электронных денег Innopay, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Проведение Нетранспортных платежей осуществляется Пользователем через СЭП.

8.3. Совершая фактические действия, указанные в пункте 8.1. настоящего Договора, Пользователь одновременно совершает следующие юридически значимые действия:

1) соглашается с условиями публичного договора, размещенного по адресу https://innopay.kz об оказании услуг по осуществлению Нетранспортных платежей путем безоговорочного акцепта его условий;

2) заключает с ПТС договор на покупку товара, выполнение работ или оказание услуг;

3) дает указание Платежному агенту осуществить реализацию электронных денег для осуществления Нетранспортного платежа;

4) выражает свое безусловное и безотзывное согласие с наименованием, видами и размерами тарифов, комиссий, вознаграждений и других расходов за оказываемые услуги/работы.

8.4. Товары, работы и услуги ПТС могут быть оплачены Пользователем с использованием СЭП в пределах баланса СЭП.

8.5. Особенности, порядок и условия совершения Нетранспортных платежей регулируются условиями публичного договора, размещенного по адресу https://innopay.kz.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока или до момента его расторжения.

9.2. Клиент может в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

9.3. Поставщик услуг вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае грубого нарушения Клиентом условий настоящего Договора или законодательства Республики Казахстан, с обязательным письменным уведомлением.

9.4. Поставщик услуг в одностороннем порядке может вносить изменения в Договор без заключения дополнительных соглашений, путем уведомления Клиентов об изменениях в порядке, предусмотренном Договором присоединения, и размещения изменений на Сайте Системы. Изменения вступают в силу незамедлительно, с момента опубликования, если иной срок не указан при их размещении. Обязательство по ознакомлению с актуальной редакцией Договора лежит на Клиентах. Использование ЭСОП Avtobys после вступления изменений в законную силу понимается как безоговорочный акцепт Клиентами этих изменений.

9.5. Если Клиент не согласен с внесенными в одностороннем порядке изменениями, он вправе приостановить дальнейшее пользование Сервисом без расторжения Договора и/или отказаться от Договора, уведомив Поставщика услуг по электронной почте, до вступления изменений в силу.

9.6. Использование Системы Клиентом после вступления изменений в законную силу понимается сторонами как безоговорочный акцепт этих изменений.

9.7. После расторжения Договора предоставление и доступ к Системе прекращается. Дальнейшее использование доступа к Облачному Сервису Клиентом возможно только после повторного прохождения процедуры регистрации в Системе.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются не разглашать научнотехническую, технологическую, производственную, финансово-экономическую, организационную, правовую и иную информацию, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности или иную информацию, раскрытую устно, в документальной форме, путем демонстрации или иным способом, содержащую в любой форме, включая, без ограничений, данные, чертежи, фильмы, документы и носители, читаемой на компьютере информации (далее – Конфиденциальная информация), полученную от другой Стороны.

10.2. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение иным способом возможны, если разглашение такой информации предусмотрено Договором и/или документами, заключаемыми в рамках Договора, и/или необходимо для оказания услуг по Договору, либо с письменного согласия другой Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.3. Клиенты обязуются хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своем логине и пароле для доступа в Личный кабинет. В случае если указанная информация по какимлибо причинам станет известна третьим лицам, Клиент обязуется немедленно уведомить об этом Поставщика услуг и изменить пароль.

10.4. К Конфиденциальной информации не относятся информация, подлежащая размещению на Интернет-ресурсе, согласно условиям Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор несет характер Публичного договора, предусмотренного гражданским законодательством Республики Казахстан и размещен на Сайте.

11.2. Использование ЭСОП Avtobys означает Акцепт настоящего Договора, Клиент подтверждает, что ознакомился со всеми пунктами Договора, согласен со всеми положениями настоящего предложения и равносильно заключению Договора и всех приложений к нему, Клиент в полной мере осознает все условия и принимает их полностью без изъятий и исключений. Если Клиент не с каким-либо пунктом Договора Поставщик услуг предлагает Клиент отказаться от Акцепта настоящего Договора.

11.3. Использование ЭСОП Avtobys означает подчинение указанным выше условиям и, в том числе, согласие с тем, что Поставщик вправе в любое время внести изменения в Публичный договор, которые вступают в силу немедленно. Продолжение использования ЭСОП Avtobys после внесения изменений означает согласие Клиентов На соблюдение новых условий Договора.

11.4. Поставщик услуг и Партнер вправе подписать Договор определяющий особенные, дополняющие условия взаимодействия между Сторонами.

11.5. Данная версия Договора является текущей и заменяет все предыдущие.